Privacy


Gebruiksvoorwaarden website FP Computers VOFPrivacy

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Gebruik van de site
Wij hebben veel aandacht en zorg besteed aan onze website en streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.
Als de op de site verstrekte informatie niet, of niet volledig is, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, of links die verwijzen naar externe websites.

Bescherming van persoonsgegevens
Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.
Als u een geregistreerd gebruiker wilt worden, wordt u wel om persoonlijke informatie gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

Wij geven u daarbij de volgende garanties :

  Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
  Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend
  Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.
U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.
Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.

Het FP Team!